Teatr Lalek Arlekin im. Henryka Ryla w Łodzi jest miejską instytucją kultury, której organizatorem jest miasto Łódź i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.


Załączniki:

Statut Teatru Lalek Arlekin.pdf