Podstawowym zadaniem teatru jest prowadzenie działalności kulturalnej z udziałem twórców i wykonawców w celu zaspokajania potrzeb kulturalnych społeczeństwa oraz rozwoju kultury i sztuki w Łodzi i regionie łódzkim, jak również na terenach pozbawionych dostępu do instytucji kulturalnych. Działalność kulturalna teatru polega na przygotowaniu i realizowaniu widowisk teatralnych w siedzibie teatru, jak i poza jego siedzibą. Zakres działalności teatru obejmuje również kształtowanie i prezentację oraz upowszechnianie wartości historycznego i współczesnego dorobku kultury, edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę z uwzględnieniem potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży.